X
Raileurope
亞眠 - 巴黎
HK$ HK$100 In stock

列車 亞眠 → 巴黎


車程 1h06 - HK$99

For
?
路線詳情 往返亞眠和巴黎之間平均需時 2h02分鐘。最短路線需時 1h06分鐘。以亞眠為起點的首班列車在04:30出發,末班列車在19:13出發。每天平均有32班列車往返亞眠和巴黎,約每20分鐘一班列車。
  • 到達車站 : Paris nord (112, rue de Maubeuge 75010 Paris)

亞眠, 一座魅力的法國北方城市 有時因為流淌的運河,它被稱作“北方小威尼斯”,亞眠是一座有13.4萬人口的法國北方城市。亞眠的地理位置在巴黎-倫敦-布魯塞爾三角架的中間,這裡是法國最有魅力的城市之一。 瞭解更多亞眠

巴黎,法國首都

法國首都巴黎 巴黎是世界上最偉大的城市之一!巴黎也被人們稱爲光影之城。這座迷人的城市,位于文化交彙之處,具有時尚之都的美稱,這裏有許多舉世聞名的重要景點如埃菲爾鐵塔、盧浮宮和香榭麗舍大街等。無論是從建築美感、曆史藝術、文化活動、美食或尊貴氣息角度來看,巴黎都是全球其它城市的榜樣。巴黎擁有全球最發達的公共交通系統。如果您不太喜歡冒險也可以搭乘出租,不過那將是一大憾事!即使對初識巴黎的人來說,搭乘地鐵、公交車或使用城市自助自行車,將更有趣方便。 瞭解更多巴黎

時刻表

預訂車票,由亞眠前往巴黎 HK$99 HK$219


  出發 抵達 車程時間 轉乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 AMIENS
04:30
CREIL
05:35
車次: 48702
提供單車運輸的設施
2 CREIL
05:40
PARIS NORD
06:11
車次: 47802
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
04:30 06:11 01:41 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
04:30
ST JUST EN CHAUSS
05:07
車次: 48702
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
05:47
PARIS NORD
06:50
車次: 48502
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
04:30 06:50 02:20 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
05:09
PARIS NORD
06:50
車次: 48502
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:09 06:50 01:41 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
05:09
CREIL
06:15
車次: 48502
提供單車運輸的設施
2 CREIL
06:27
PARIS NORD
06:53
車次: 12300 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:09 06:53 01:44 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
05:09
CREIL
06:15
車次: 48502
提供單車運輸的設施
2 CREIL
06:40
PARIS NORD
07:11
車次: 47804
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:09 07:11 02:02 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
05:09
ST JUST EN CHAUSS
05:46
車次: 48502
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
06:48
PARIS NORD
07:50
車次: 48504
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:09 07:50 02:41 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
05:48
PARIS NORD
06:56
車次: 12002 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:48 06:56 01:08 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
06:00
PARIS NORD
07:50
車次: 48504
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:00 07:50 01:50 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:00
ST JUST EN CHAUSS
06:40
車次: 48504
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
06:45
PARIS NORD
07:32
車次: 12004 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:00 07:32 01:32 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:00
CREIL
07:16
車次: 48504
提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:27
PARIS NORD
07:53
車次: 47904
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:00 07:53 01:53 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:10
PARIS NORD
07:50
車次: 48506
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:10 07:50 01:40 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
06:10
CREIL
07:16
車次: 48506
提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:27
PARIS NORD
07:53
車次: 47904
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:10 07:53 01:43 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
06:10
ST JUST EN CHAUSS
06:47
車次: 48506
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
07:44
PARIS NORD
08:32
車次: 48510
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:10 08:32 02:22 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
06:14
PARIS NORD
07:32
車次: 12004 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:14 07:32 01:18 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:14
ST JUST EN CHAUSS
06:43
車次: 12004 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
06:48
PARIS NORD
07:50
車次: 48504
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:14 07:50 01:36 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:14
ST JUST EN CHAUSS
06:43
車次: 48508
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
07:44
PARIS NORD
08:32
車次: 48510
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:14 08:32 02:18 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
06:14
CREIL
07:05
車次: 48508
提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:27
PARIS NORD
07:53
車次: 47904
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:14 07:53 01:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
06:30
CREIL
07:58
車次: 48704
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:07
PARIS NORD
08:32
車次: 48510
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:30 08:32 02:02 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:50
PARIS NORD
07:56
車次: 2006
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:50 07:56 01:06 直達 1 1 1 1 1 1 0
1 AMIENS
07:14
PARIS NORD
08:32
車次: 48510
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 08:32 01:18 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 AMIENS
07:14
CREIL
08:05
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:41
PARIS NORD
09:11
車次: 47810
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 09:11 01:57 1 1 1 1 1 1 0 1
1 AMIENS
07:14
CREIL
08:05
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:10
PARIS NORD
08:41
車次: 47622
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 08:41 01:27 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
07:14
ST JUST EN CHAUSS
07:42
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
09:47
PARIS NORD
10:50
車次: 48512
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 10:50 03:36 1 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
07:14
CREIL
08:05
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:17
PARIS NORD
08:50
車次: 47918
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 08:50 01:36 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
07:14
ST JUST EN CHAUSS
07:42
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
08:45
PARIS NORD
09:32
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 09:32 02:18 1 0 0 0 0 1 0 0
1 AMIENS
07:14
CREIL
08:05
車次: 48510
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:27
PARIS NORD
08:53
車次: 2306
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:14 08:53 01:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
07:30
CREIL
08:58
車次: 48706
提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:07
PARIS NORD
09:32
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:30 09:32 02:02 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
07:30
CREIL
08:58
車次: 48706
提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:12
PARIS NORD
09:41
車次: 47812
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:30 09:41 02:11 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
07:30
ST JUST EN CHAUSS
08:28
車次: 48706
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
09:47
PARIS NORD
10:50
車次: 48514
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:30 10:50 03:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
07:50
PARIS NORD
08:56
車次: 12010 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:50 08:56 01:06 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:14
PARIS NORD
09:32
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:14 09:32 01:18 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:14
ST JUST EN CHAUSS
08:43
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
09:47
PARIS NORD
10:50
車次: 48514
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:14 10:50 02:36 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:14
CREIL
09:05
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:12
PARIS NORD
09:41
車次: 47812
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:14 09:41 01:27 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:14
CREIL
09:05
車次: 12012 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
11:07
PARIS NORD
11:32
車次: 12016 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:14 11:32 03:18 1 0 0 0 0 1 0 0
1 AMIENS
08:50
PARIS NORD
09:56
車次: 2014
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:50 09:56 01:06 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 AMIENS
09:09
PARIS NORD
10:50
車次: 48512
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:09 10:50 01:41 直達 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
09:09
CREIL
10:16
車次: 48512
提供單車運輸的設施
2 CREIL
11:10
PARIS NORD
11:41
車次: 47814
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:09 11:41 02:32 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
09:09
CREIL
10:16
車次: 48512
提供單車運輸的設施
2 CREIL
11:07
PARIS NORD
11:32
車次: 12016 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:09 11:32 02:23 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
09:09
CREIL
10:16
車次: 48512
提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:41
PARIS NORD
13:11
車次: 47836
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:09 13:11 04:02 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
10:14
PARIS NORD
11:32
車次: 12016 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:14 11:32 01:18 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
10:14
CREIL
11:05
車次: 12016 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
11:27
PARIS NORD
11:53
車次: 12312 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:14 11:53 01:39 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
10:30
CREIL
11:58
車次: 48708
提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:07
PARIS NORD
12:32
車次: 48516
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:30 12:32 02:02 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
11:14
PARIS NORD
12:32
車次: 48516
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:14 12:32 01:18 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
11:14
CREIL
12:05
車次: 48516
提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:27
PARIS NORD
12:53
車次: 47910
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:14 12:53 01:39 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
11:14
ST JUST EN CHAUSS
11:43
車次: 48516
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
12:47
PARIS NORD
13:50
車次: 48518
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:14 13:50 02:36 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
11:50
PARIS NORD
12:56
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:50 12:56 01:06 直達 1 1 1 1 0 1 1
1 AMIENS
12:30
CREIL
13:58
車次: 48710
提供單車運輸的設施
2 CREIL
14:07
PARIS NORD
14:32
車次: 12020 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:30 14:32 02:02 1 1 1 1 0 0 1 0
1 AMIENS
12:30
CREIL
13:58
車次: 48710
提供單車運輸的設施
2 CREIL
16:07
PARIS NORD
16:32
車次: 48522
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:30 16:32 04:02 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
12:30
CREIL
13:58
車次: 48710
提供單車運輸的設施
2 CREIL
15:40
PARIS NORD
16:11
車次: 47820
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:30 16:11 03:41 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
12:30
ST JUST EN CHAUSS
13:27
車次: 48710
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
14:47
PARIS NORD
15:50
車次: 48520
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:30 15:50 03:20 1 0 0 0 0 0 0 1
1 AMIENS
13:23
PARIS NORD
14:32
車次: 12020 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:23 14:32 01:09 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
13:23
CREIL
14:05
車次: 12020 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
15:40
PARIS NORD
16:11
車次: 47820
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:23 16:11 02:48 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
15:14
PARIS NORD
16:32
車次: 48522
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:14 16:32 01:18 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
15:14
ST JUST EN CHAUSS
15:43
車次: 48522
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
16:47
PARIS NORD
17:50
車次: 48540
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:14 17:50 02:36 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
15:14
CREIL
16:05
車次: 48522
提供單車運輸的設施
2 CREIL
16:27
PARIS NORD
16:53
車次: 12320 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:14 16:53 01:39 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
15:14
CREIL
16:05
車次: 48522
提供單車運輸的設施
2 CREIL
16:40
PARIS NORD
17:11
車次: 47822
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:14 17:11 01:57 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
15:50
PARIS NORD
16:56
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:50 16:56 01:06 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
16:09
PARIS NORD
17:50
車次: 48540
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:09 17:50 01:41 直達 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
16:09
ST JUST EN CHAUSS
16:46
車次: 48540
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
18:48
PARIS NORD
19:50
車次: 48528
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:09 19:50 03:41 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
16:09
CREIL
17:16
車次: 48540
提供單車運輸的設施
2 CREIL
17:41
PARIS NORD
18:11
車次: 47838
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:09 18:11 02:02 1 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
16:09
ST JUST EN CHAUSS
16:46
車次: 48540
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
17:45
PARIS NORD
18:32
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:09 18:32 02:23 1 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
16:50
PARIS NORD
17:56
車次: 2024
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:50 17:56 01:06 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
17:14
PARIS NORD
18:32
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:14 18:32 01:18 直達 0 0 0 1 0 1 1
1 AMIENS
17:14
CREIL
18:05
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
18:40
PARIS NORD
19:11
車次: 47840
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:14 19:11 01:57 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
17:14
CREIL
18:05
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
19:17
PARIS NORD
19:50
車次: 48528
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:14 19:50 02:36 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
17:14
ST JUST EN CHAUSS
17:43
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
19:43
PARIS NORD
20:32
車次: 48530
預訂這列火車
17:14 20:32 03:18 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
17:14
CREIL
18:05
車次: 12026 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
18:27
PARIS NORD
18:53
車次: 12326 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:14 18:53 01:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
17:50
PARIS NORD
18:56
車次: 2028
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:50 18:56 01:06 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:30
CREIL
19:58
車次: 48716
提供單車運輸的設施
2 CREIL
20:05
PARIS NORD
20:32
車次: 48530
預訂這列火車
18:30 20:32 02:02 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:30
ST JUST EN CHAUSS
19:27
車次: 48716
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
21:45
PARIS NORD
22:32
車次: 48532
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:30 22:32 04:02 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:50
PARIS NORD
19:56
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:50 19:56 01:06 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
19:13
PARIS NORD
20:32
車次: 48530
預訂這列火車
19:13 20:32 01:19 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
19:13
CREIL
20:03
車次: 48530
2 CREIL
21:40
PARIS NORD
22:11
車次: 47916
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:13 22:11 02:58 1 0 0 0 1 0 0 0
  出發 抵達 車程時間 轉乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 PARIS NORD
06:28
AMIENS
07:47
車次: 12001 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:28 07:47 01:19 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
06:28
ST JUST EN CHAUSS
07:16
車次: 12001 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
07:31
AMIENS
08:30
車次: 48703
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:28 08:30 02:02 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
06:49
CREIL
07:19
車次: 47801
提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:29
AMIENS
08:10
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:49 08:10 01:21 1 1 1 1 0 1 1 0
1 PARIS NORD
06:58
AMIENS
08:10
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:58 08:10 01:12 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 PARIS NORD
06:58
CREIL
07:25
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:56
AMIENS
08:47
車次: 12005 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:58 08:47 01:49 1 1 0 0 0 0 0 0
1 PARIS NORD
06:58
CREIL
07:25
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
07:44
AMIENS
08:50
車次: 48503
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:58 08:50 01:52 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
07:07
CREIL
07:32
車次: 47903
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:56
AMIENS
09:47
車次: 2007
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:07 09:47 02:40 1 0 0 0 0 0 0 1
1 PARIS NORD
07:10
ST JUST EN CHAUSS
08:12
車次: 48501
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
08:18
AMIENS
08:47
車次: 12005 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:10 08:47 01:37 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
07:10
ST JUST EN CHAUSS
08:12
車次: 48501
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
08:31
AMIENS
09:30
車次: 48705
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:10 09:30 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
07:10
AMIENS
08:50
車次: 48503
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:10 08:50 01:40 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
07:10
ST JUST EN CHAUSS
08:13
車次: 48503
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
10:13
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:10 10:49 03:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
07:10
CREIL
07:42
車次: 48503
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:56
AMIENS
09:47
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:10 09:47 02:37 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
07:28
AMIENS
08:47
車次: 12005 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:28 08:47 01:19 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
07:28
ST JUST EN CHAUSS
08:16
車次: 12005 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
08:31
AMIENS
09:30
車次: 48705
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:28 09:30 02:02 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
07:28
ST JUST EN CHAUSS
08:16
車次: 12005 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
09:18
AMIENS
09:47
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:28 09:47 02:19 1 0 0 0 0 1 0 0
1 PARIS NORD
07:32
CREIL
07:57
車次: 47903
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:56
AMIENS
09:47
車次: 2007
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:32 09:47 02:15 1 0 0 0 1 0 0 0
1 PARIS NORD
07:49
CREIL
08:21
車次: 47605
提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:43
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:49 10:49 03:00 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
08:07
CREIL
08:33
車次: 12303 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:43
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:07 10:49 02:42 1 1 1 1 0 0 1 0
1 PARIS NORD
08:07
CREIL
08:33
車次: 12303 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:56
AMIENS
09:47
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:07 09:47 01:40 1 0 0 0 0 1 1 0
1 PARIS NORD
08:19
CREIL
08:51
車次: 47607
提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:43
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:19 10:49 02:30 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
08:19
CREIL
08:51
車次: 47607
提供單車運輸的設施
2 CREIL
08:56
AMIENS
09:47
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:19 09:47 01:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
08:28
AMIENS
09:47
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:28 09:47 01:19 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
08:28
ST JUST EN CHAUSS
09:16
車次: 12007 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
10:13
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:28 10:49 02:21 1 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
08:49
CREIL
09:18
車次: 47829
提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:43
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:49 10:49 02:00 1 0 0 0 1 0 1 1
1 PARIS NORD
09:07
CREIL
09:35
車次: 12305 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
09:43
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:07 10:49 01:42 1 1 1 1 0 1 0 1
1 PARIS NORD
09:10
AMIENS
10:49
車次: 48505
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:10 10:49 01:39 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
09:10
CREIL
09:41
車次: 48505
提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:01
AMIENS
13:30
車次: 48707
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:10 13:30 04:20 1 1 1 1 0 1 1 0
1 PARIS NORD
09:10
ST JUST EN CHAUSS
10:12
車次: 48505
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
12:12
AMIENS
12:49
車次: 48509
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:10 12:49 03:39 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
10:04
AMIENS
11:10
車次: 2009
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:04 11:10 01:06 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
11:10
ST JUST EN CHAUSS
12:12
車次: 48507
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
12:31
AMIENS
13:30
車次: 48707
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:10 13:30 02:20 1 1 1 1 0 1 1 0
1 PARIS NORD
11:10
AMIENS
12:49
車次: 48509
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:10 12:49 01:39 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
11:10
ST JUST EN CHAUSS
12:11
車次: 48509
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
13:18
AMIENS
13:47
車次: 48511
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:10 13:47 02:37 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
12:07
CREIL
12:33
車次: 12309 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:56
AMIENS
13:47
車次: 48511
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:07 13:47 01:40 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
12:07
CREIL
12:33
車次: 12309 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:56
AMIENS
13:38
車次: 12011 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:07 13:38 01:31 1 0 0 0 0 1 1 0
1 PARIS NORD
12:07
CREIL
12:33
車次: 12309 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
13:45
AMIENS
14:46
車次: 48515
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:07 14:46 02:39 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
12:10
CREIL
12:43
車次: 47609
提供單車運輸的設施
2 CREIL
13:01
AMIENS
14:30
車次: 48709
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:10 14:30 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
12:10
CREIL
12:43
車次: 47609
提供單車運輸的設施
2 CREIL
12:56
AMIENS
13:38
車次: 12011 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:10 13:38 01:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
12:28
AMIENS
13:38
車次: 12011 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:28 13:38 01:10 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 PARIS NORD
12:28
CREIL
12:54
車次: 12011 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
13:01
AMIENS
14:30
車次: 48709
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:28 14:30 02:02 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
12:28
AMIENS
13:47
車次: 48511
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:28 13:47 01:19 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
12:49
CREIL
13:19
車次: 47807
提供單車運輸的設施
2 CREIL
13:45
AMIENS
14:46
車次: 48515
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:49 14:46 01:57 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
13:07
AMIENS
14:46
車次: 48515
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:07 14:46 01:39 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
14:04
AMIENS
15:10
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:04 15:10 01:06 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
14:49
CREIL
15:19
車次: 47809
提供單車運輸的設施
2 CREIL
16:01
AMIENS
17:30
車次: 48711
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:49 17:30 02:41 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
16:04
AMIENS
17:10
車次: 12015 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:04 17:10 01:06 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
16:07
CREIL
16:33
車次: 47907
提供單車運輸的設施
2 CREIL
16:56
AMIENS
17:49
車次: 48519
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:07 17:49 01:42 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
16:10
ST JUST EN CHAUSS
17:12
車次: 48517
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
18:13
AMIENS
18:49
車次: 48521
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:10 18:49 02:39 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
16:28
AMIENS
17:49
車次: 48519
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:28 17:49 01:21 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
16:28
ST JUST EN CHAUSS
17:16
車次: 48519
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
18:13
AMIENS
18:49
車次: 48521
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:28 18:49 02:21 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
16:49
CREIL
17:19
車次: 47813
提供單車運輸的設施
2 CREIL
17:43
AMIENS
18:49
車次: 48521
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:49 18:49 02:00 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
17:01
AMIENS
18:10
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:01 18:10 01:09 直達 1 1 1 1 1 1 1
1 PARIS NORD
17:07
AMIENS
18:57
車次: 48523
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:07 18:57 01:50 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
17:07
ST JUST EN CHAUSS
18:12
車次: 48523
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
18:17
AMIENS
18:47
車次: 48525
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:07 18:47 01:40 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
17:10
AMIENS
18:49
車次: 48521
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:10 18:49 01:39 直達 0 0 0 1 0 1 1
1 PARIS NORD
17:10
ST JUST EN CHAUSS
18:12
車次: 48521
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
20:11
AMIENS
20:49
車次: 48531
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:10 20:49 03:39 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
17:10
ST JUST EN CHAUSS
18:12
車次: 48521
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
19:17
AMIENS
19:47
車次: 48529
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:10 19:47 02:37 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
17:19
CREIL
17:49
車次: 47815
提供單車運輸的設施
2 CREIL
17:56
AMIENS
18:47
車次: 48525
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:19 18:47 01:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
17:28
AMIENS
18:47
車次: 48525
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 18:47 01:19 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 PARIS NORD
17:28
ST JUST EN CHAUSS
18:16
車次: 48525
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
18:31
AMIENS
19:30
車次: 48713
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 19:30 02:02 1 1 1 1 0 0 0 0
1 PARIS NORD
17:28
ST JUST EN CHAUSS
18:16
車次: 48525
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
19:13
AMIENS
19:57
車次: 48527
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 19:57 02:29 1 1 1 1 0 0 0 0
1 PARIS NORD
17:28
ST JUST EN CHAUSS
18:16
車次: 48525
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
20:11
AMIENS
20:57
車次: 48533
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 20:57 03:29 1 1 1 1 0 0 0 0
1 PARIS NORD
17:28
ST JUST EN CHAUSS
18:16
車次: 48525
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
20:18
AMIENS
20:47
車次: 12023 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 20:47 03:19 1 1 1 1 0 0 0 0
1 PARIS NORD
17:28
ST JUST EN CHAUSS
18:16
車次: 48525
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
19:17
AMIENS
19:47
車次: 48529
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:28 19:47 02:19 1 1 1 1 0 0 0 0
1 PARIS NORD
17:49
CREIL
18:19
車次: 47817
提供單車運輸的設施
2 CREIL
18:56
AMIENS
19:47
車次: 48529
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:49 19:47 01:58 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
18:01
AMIENS
19:10
車次: 12019 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:01 19:10 01:09 直達 0 0 0 0 0 0 1
1 PARIS NORD
18:04
CREIL
18:33
車次: 47911
提供單車運輸的設施
2 CREIL
19:43
AMIENS
20:49
車次: 48531
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:04 20:49 02:45 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
18:04
CREIL
18:33
車次: 47911
提供單車運輸的設施
2 CREIL
20:56
AMIENS
21:47
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:04 21:47 03:43 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
18:28
AMIENS
19:47
車次: 48529
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:28 19:47 01:19 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
18:28
CREIL
18:54
車次: 48529
提供單車運輸的設施
2 CREIL
19:56
AMIENS
20:47
車次: 48535
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:28 20:47 02:19 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
18:28
CREIL
18:54
車次: 48529
提供單車運輸的設施
2 CREIL
20:45
AMIENS
21:56
車次: 48539
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:28 21:56 03:28 1 0 0 0 0 0 1 0
1 PARIS NORD
19:04
AMIENS
20:10
車次: 2021
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:04 20:10 01:06 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
19:10
AMIENS
20:49
車次: 48531
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:10 20:49 01:39 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
19:10
ST JUST EN CHAUSS
20:10
車次: 48531
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
21:18
AMIENS
21:47
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:10 21:47 02:37 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
19:10
ST JUST EN CHAUSS
20:10
車次: 48531
提供單車運輸的設施
2 ST JUST EN CHAUSS
22:29
AMIENS
23:03
車次: 48541
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:10 23:03 03:53 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
19:49
CREIL
20:20
車次: 47823
提供單車運輸的設施
2 CREIL
20:56
AMIENS
21:47
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:49 21:47 01:58 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
19:49
CREIL
20:20
車次: 47823
提供單車運輸的設施
2 CREIL
22:04
AMIENS
23:03
車次: 48541
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:49 23:03 03:14 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:07
CREIL
20:32
車次: 47913
提供單車運輸的設施
2 CREIL
20:56
AMIENS
21:47
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:07 21:47 01:40 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:07
CREIL
20:32
車次: 47913
提供單車運輸的設施
2 CREIL
22:04
AMIENS
23:03
車次: 48541
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:07 23:03 02:56 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:07
CREIL
20:32
車次: 47913
提供單車運輸的設施
2 CREIL
23:01
AMIENS
23:55
車次: 48543
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:07 23:55 03:48 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:28
AMIENS
21:47
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:28 21:47 01:19 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:28
CREIL
20:54
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
22:04
AMIENS
23:03
車次: 48541
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:28 23:03 02:35 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:28
CREIL
20:54
車次: 12027 為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 CREIL
23:01
AMIENS
23:55
車次: 48543
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:28 23:55 03:27 1 0 0 0 1 0 0 1
1 PARIS NORD
20:49
CREIL
21:20
車次: 47825
提供單車運輸的設施
2 CREIL
22:04
AMIENS
23:03
車次: 48541
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
20:49 23:03 02:14 1 0 0 0 1 0 0 1
 

實用資訊

回顧和評價

總體評價

憑藉<X>,節省金錢,暢遊更多地方 憑藉,節省金錢,暢遊更多地方 想要探索發掘法國精彩一面的話,火車證可能正是您需要的鐵路產品,因為它可以讓您在所選國家內無限次乘搭火車,發掘更多精彩事物! 歐洲鐵路法國火車通行證

訂閱我們的電子通訊

登記