X
Raileurope
亞眠 - 加萊
HK$ HK$175 In stock

列車 亞眠 → 加萊


車程 1h49 - HK$175

For
?
路線詳情 往返亞眠和加萊之間平均需時 2h40分鐘。最短路線需時 1h49分鐘。以亞眠為起點的首班列車在06:24出發,末班列車在19:24出發。每天平均有26班列車往返亞眠和加萊,約每19分鐘一班列車。
  • 到達車站 : Calais ville ( )
    Calais frethun ( )

亞眠, 一座魅力的法國北方城市 有時因為流淌的運河,它被稱作“北方小威尼斯”,亞眠是一座有13.4萬人口的法國北方城市。亞眠的地理位置在巴黎-倫敦-布魯塞爾三角架的中間,這裡是法國最有魅力的城市之一。 瞭解更多亞眠

英國海濱之城

加來,你曾經搭乘過任何火車...在海面下嗎? 加來位於在法國Pas de Calais大區, 在北海和英吉利開下之間。距離英國海岸只有38公里的路程,加來得以世界著名的是英吉利海峽隧道,當然還有其著名的花邊。 瞭解更多加萊

時刻表

預訂車票,由亞眠前往加萊 HK$175 HK$269


  出發 抵達 車程時間 轉乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 AMIENS
06:24
CALAIS FRETHUN
08:30
車次: 48835
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:24 08:30 02:06 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
06:24
CALAIS VILLE
08:40
車次: 48835
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:24 08:40 02:16 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
06:24
BOULOGNE VILLE
07:58
車次: 48835
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
08:49
CALAIS FRETHUN
09:14
車次: 48840
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:24 09:14 02:50 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
06:54
ABBEVILLE
07:38
車次: 48801
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
07:59
CALAIS FRETHUN
09:14
車次: 48841
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:54 09:14 02:20 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
06:54
ABBEVILLE
07:38
車次: 48801
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
07:59
CALAIS VILLE
09:22
車次: 48841
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:54 09:22 02:28 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
07:24
CALAIS FRETHUN
09:14
車次: 48841
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:24 09:14 01:50 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
07:24
CALAIS VILLE
09:22
車次: 48841
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:24 09:22 01:58 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
08:23
BOULOGNE VILLE
09:46
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
11:48
CALAIS VILLE
12:21
車次: 42314
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:23 12:21 03:58 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:23
BOULOGNE VILLE
09:46
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
10:03
CALAIS FRETHUN
10:24
車次: 67546
預訂這列火車
08:23 10:24 02:01 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
08:23
ABBEVILLE
08:49
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
09:55
CALAIS FRETHUN
11:13
車次: 48847
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:23 11:13 02:50 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
08:23
ABBEVILLE
08:49
車次: 2003
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
09:55
CALAIS VILLE
11:21
車次: 48847
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:23 11:21 02:58 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
09:23
CALAIS FRETHUN
11:13
車次: 48847
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:23 11:13 01:50 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
09:23
CALAIS VILLE
11:21
車次: 48847
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:23 11:21 01:58 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
09:23
BOULOGNE VILLE
10:46
車次: 48847
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
12:03
CALAIS FRETHUN
12:24
車次: 67551
預訂這列火車
09:23 12:24 03:01 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
10:00
ABBEVILLE
10:26
車次: 2007
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
10:53
CALAIS FRETHUN
12:14
車次: 48853
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:00 12:14 02:14 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
10:00
ABBEVILLE
10:26
車次: 2007
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
10:53
CALAIS VILLE
12:22
車次: 48853
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:00 12:22 02:22 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
10:19
CALAIS FRETHUN
12:14
車次: 48853
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:19 12:14 01:55 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
10:19
CALAIS VILLE
12:22
車次: 48853
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
10:19 12:22 02:03 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
10:19
BOULOGNE VILLE
11:44
車次: 48853
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
12:03
CALAIS FRETHUN
12:24
車次: 67551
預訂這列火車
10:19 12:24 02:05 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
11:23
BOULOGNE VILLE
12:54
車次: 2009
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
13:11
CALAIS FRETHUN
13:38
車次: 42640
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:23 13:38 02:15 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
11:23
BOULOGNE VILLE
12:54
車次: 2009
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
13:11
CALAIS VILLE
13:48
車次: 42640
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:23 13:48 02:25 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
11:23
BOULOGNE VILLE
12:54
車次: 2009
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
14:10
CALAIS FRETHUN
14:32
車次: 42924
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:23 14:32 03:09 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
11:23
BOULOGNE VILLE
12:54
車次: 2009
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
14:10
CALAIS VILLE
14:40
車次: 42924
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:23 14:40 03:17 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:11
CALAIS VILLE
17:48
車次: 42644
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 17:48 02:25 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:11
CALAIS FRETHUN
17:38
車次: 42644
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 17:38 02:15 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
15:23
ABBEVILLE
15:49
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:58
CALAIS VILLE
19:37
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 19:37 04:14 1 0 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
15:23
ABBEVILLE
15:49
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
16:59
CALAIS VILLE
18:22
車次: 48865
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 18:22 02:59 1 0 1 1 1 1 0 0
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:49
CALAIS FRETHUN
18:14
車次: 42666
預訂這列火車
15:23 18:14 02:51 1 0 0 0 1 1 0 0
1 AMIENS
15:23
ABBEVILLE
15:49
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:58
CALAIS FRETHUN
19:27
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 19:27 04:04 1 0 0 0 0 1 0 0
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
16:52
CALAIS FRETHUN
17:16
車次: 42678
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 17:16 01:53 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
16:52
CALAIS VILLE
17:24
車次: 42678
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 17:24 02:01 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:44
CALAIS FRETHUN
18:08
車次: 42666
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 18:08 02:45 1 0 0 0 0 0 0 1
1 AMIENS
15:23
BOULOGNE VILLE
16:46
車次: 2013
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:44
CALAIS VILLE
18:18
車次: 42666
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:23 18:18 02:55 1 0 0 0 0 0 0 1
1 AMIENS
15:54
ABBEVILLE
16:39
車次: 48817
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
16:59
CALAIS FRETHUN
18:14
車次: 48865
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:54 18:14 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
15:54
ABBEVILLE
16:39
車次: 48817
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
16:59
CALAIS VILLE
18:22
車次: 48865
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:54 18:22 02:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
15:54
ABBEVILLE
16:39
車次: 48817
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:58
CALAIS VILLE
19:37
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:54 19:37 03:43 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
15:54
ABBEVILLE
16:39
車次: 48817
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:58
CALAIS FRETHUN
19:27
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:54 19:27 03:33 1 1 1 1 0 1 1 0
1 AMIENS
16:24
CALAIS FRETHUN
18:14
車次: 48865
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 18:14 01:50 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
CALAIS VILLE
18:22
車次: 48865
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 18:22 01:58 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:40
CALAIS FRETHUN
19:13
車次: 42334
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 19:13 02:49 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:59
CALAIS FRETHUN
19:27
車次: 48870
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 19:27 03:03 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:09
CALAIS VILLE
18:49
車次: 42650
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 18:49 02:25 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:09
CALAIS FRETHUN
18:39
車次: 42650
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 18:39 02:15 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:40
CALAIS VILLE
19:22
車次: 42334
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 19:22 02:58 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:59
CALAIS VILLE
19:37
車次: 48870
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 19:37 03:13 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:27
CALAIS FRETHUN
18:48
車次: 7290
為殘疾人仕提供的服務
預訂這列火車
16:24 18:48 02:24 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:48
CALAIS FRETHUN
20:14
車次: 42346
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 20:14 03:50 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:24
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 48865
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:48
CALAIS VILLE
20:22
車次: 42346
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:24 20:22 03:58 1 1 1 1 0 1 0 0
1 AMIENS
16:54
ABBEVILLE
17:39
車次: 48819
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS FRETHUN
21:13
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:54 21:13 04:19 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
16:54
ABBEVILLE
17:39
車次: 48819
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS VILLE
21:21
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:54 21:21 04:27 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
17:24
CALAIS FRETHUN
19:27
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:24 19:27 02:03 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
17:24
CALAIS VILLE
19:37
車次: 48871
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:24 19:37 02:13 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
17:24
BOULOGNE VILLE
18:57
車次: 48871
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:11
CALAIS FRETHUN
20:38
車次: 42676
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:24 20:38 03:14 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
17:24
BOULOGNE VILLE
18:57
車次: 48871
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:14
CALAIS FRETHUN
19:36
車次: 67592
預訂這列火車
17:24 19:36 02:12 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
17:24
BOULOGNE VILLE
18:57
車次: 48871
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:11
CALAIS VILLE
20:48
車次: 42676
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:24 20:48 03:24 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
18:23
BOULOGNE VILLE
19:58
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:17
CALAIS FRETHUN
20:40
車次: 44430
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 20:40 02:17 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:23
BOULOGNE VILLE
19:58
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:56
CALAIS FRETHUN
21:25
車次: 42358
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 21:25 03:02 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:23
BOULOGNE VILLE
19:58
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:56
CALAIS VILLE
21:34
車次: 42358
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 21:34 03:11 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:23
ABBEVILLE
18:50
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS FRETHUN
21:13
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 21:13 02:50 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:23
ABBEVILLE
18:50
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS VILLE
21:21
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 21:21 02:58 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:23
BOULOGNE VILLE
19:58
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:11
CALAIS FRETHUN
20:38
車次: 42676
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 20:38 02:15 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
18:23
BOULOGNE VILLE
19:58
車次: 2017
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:11
CALAIS VILLE
20:48
車次: 42676
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:23 20:48 02:25 1 0 0 0 0 0 1 0
1 AMIENS
18:54
ABBEVILLE
19:37
車次: 48823
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS FRETHUN
21:13
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:54 21:13 02:19 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
18:54
ABBEVILLE
19:37
車次: 48823
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
19:57
CALAIS VILLE
21:21
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:54 21:21 02:27 1 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
19:24
CALAIS FRETHUN
21:13
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:24 21:13 01:49 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
19:24
CALAIS VILLE
21:21
車次: 48875
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:24 21:21 01:57 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 AMIENS
19:24
BOULOGNE VILLE
20:47
車次: 48875
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
20:56
CALAIS FRETHUN
21:25
車次: 42358
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
19:24 21:25 02:01 1 0 0 0 1 0 0 1
  出發 抵達 車程時間 轉乘 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
1 CALAIS VILLE
05:25
AMIENS
07:36
車次: 48837
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:25 07:36 02:11 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
05:25
ABBEVILLE
06:55
車次: 48837
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
07:21
AMIENS
08:06
車次: 48334
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:25 08:06 02:41 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
05:33
AMIENS
07:36
車次: 48837
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:33 07:36 02:03 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
05:33
ABBEVILLE
06:55
車次: 48837
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
07:21
AMIENS
08:06
車次: 48334
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
05:33 08:06 02:33 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
06:12
BOULOGNE VILLE
06:48
車次: 42603
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
07:04
AMIENS
08:36
車次: 2014
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:12 08:36 02:24 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS FRETHUN
06:22
BOULOGNE VILLE
06:48
車次: 42603
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
07:04
AMIENS
08:36
車次: 2014
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:22 08:36 02:14 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
06:47
BOULOGNE VILLE
07:31
車次: 42613
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
09:10
AMIENS
10:37
車次: 48656
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:47 10:37 03:50 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
06:57
BOULOGNE VILLE
07:31
車次: 42613
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
09:10
AMIENS
10:37
車次: 48656
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
06:57 10:37 03:40 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
07:12
BOULOGNE VILLE
07:50
車次: 42607
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
08:14
AMIENS
09:36
車次: 48842
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:12 09:36 02:24 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
07:24
BOULOGNE VILLE
07:50
車次: 42607
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
08:14
AMIENS
09:36
車次: 48842
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:24 09:36 02:12 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
07:38
AMIENS
09:36
車次: 48843
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:38 09:36 01:58 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
07:46
AMIENS
09:36
車次: 48843
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
07:46 09:36 01:50 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
08:06
BOULOGNE VILLE
08:40
車次: 42325
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
10:06
AMIENS
12:05
車次: 48838
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:06 12:05 03:59 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
08:12
AMIENS
10:37
車次: 48657
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:12 10:37 02:25 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
08:12
ABBEVILLE
10:04
車次: 48657
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:12 11:36 03:24 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
08:21
AMIENS
10:37
車次: 48657
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:21 10:37 02:16 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
08:21
ABBEVILLE
10:04
車次: 48657
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:21 11:36 03:15 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
08:39
AMIENS
10:36
車次: 48849
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:39 10:36 01:57 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS VILLE
08:39
ABBEVILLE
10:03
車次: 48849
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:39 11:36 02:57 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
08:47
AMIENS
10:36
車次: 48849
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:47 10:36 01:49 直達 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
08:47
ABBEVILLE
10:03
車次: 48849
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
08:47 11:36 02:49 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS VILLE
09:12
BOULOGNE VILLE
09:48
車次: 42631
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
10:12
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:12 11:36 02:24 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
09:29
AMIENS
12:05
車次: 48839
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:29 12:05 02:36 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
09:29
ABBEVILLE
10:58
車次: 48839
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:29 11:36 02:07 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
09:29
ABBEVILLE
10:58
車次: 48839
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
12:21
AMIENS
13:06
車次: 48818
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:29 13:06 03:37 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
09:31
BOULOGNE VILLE
09:53
車次: 67513
2 BOULOGNE VILLE
10:06
AMIENS
12:05
車次: 48838
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:31 12:05 02:34 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
09:31
BOULOGNE VILLE
09:53
車次: 67515
2 BOULOGNE VILLE
10:12
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:31 11:36 02:05 1 0 0 0 1 0 1 1
1 CALAIS FRETHUN
09:40
AMIENS
12:05
車次: 48839
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:40 12:05 02:25 直達 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
09:40
ABBEVILLE
10:58
車次: 48839
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
12:21
AMIENS
13:06
車次: 48818
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:40 13:06 03:26 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
09:40
ABBEVILLE
10:58
車次: 48839
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
11:09
AMIENS
11:36
車次: 2018
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
09:40 11:36 01:56 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
11:48
BOULOGNE VILLE
12:31
車次: 42331
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
14:12
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
11:48 15:36 03:48 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
12:16
BOULOGNE VILLE
12:58
車次: 42687
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
14:12
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:16 15:36 03:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
12:39
AMIENS
14:37
車次: 48855
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:39 14:37 01:58 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
12:39
ABBEVILLE
14:02
車次: 48855
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
15:09
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:39 15:36 02:57 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
12:46
AMIENS
14:37
車次: 48855
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:46 14:37 01:51 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
12:46
ABBEVILLE
14:02
車次: 48855
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
15:09
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
12:46 15:36 02:50 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
13:12
BOULOGNE VILLE
13:48
車次: 42657
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
15:12
AMIENS
16:36
車次: 2024
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:12 16:36 03:24 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS VILLE
13:12
BOULOGNE VILLE
13:48
車次: 42635
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
14:12
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:12 15:36 02:24 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
13:21
BOULOGNE VILLE
13:48
車次: 42657
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
15:12
AMIENS
16:36
車次: 2024
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:21 16:36 03:15 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
13:31
BOULOGNE VILLE
13:53
車次: 67535
2 BOULOGNE VILLE
14:12
AMIENS
15:36
車次: 2022
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
13:31 15:36 02:05 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
14:39
BOULOGNE VILLE
15:14
車次: 42617
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
16:14
AMIENS
17:36
車次: 48860
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:39 17:36 02:57 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
14:39
BOULOGNE VILLE
15:14
車次: 42617
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:12
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:39 18:36 03:57 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
14:47
BOULOGNE VILLE
15:14
車次: 42617
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
16:14
AMIENS
17:36
車次: 48860
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:47 17:36 02:49 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
14:47
BOULOGNE VILLE
15:14
車次: 42617
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:12
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
14:47 18:36 03:49 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
15:21
BOULOGNE VILLE
15:48
車次: 42637
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:04
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:21 18:36 03:15 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
15:38
AMIENS
17:36
車次: 48861
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:38 17:36 01:58 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
15:38
ABBEVILLE
17:05
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:21
AMIENS
18:06
車次: 48824
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:38 18:06 02:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
15:38
BOULOGNE VILLE
16:12
車次: 48861
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:38 19:36 03:58 0 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
15:38
BOULOGNE VILLE
16:12
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:12
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:38 18:36 02:58 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS VILLE
15:38
ABBEVILLE
17:05
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
18:21
AMIENS
19:06
車次: 48826
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:38 19:06 03:28 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
15:46
AMIENS
17:36
車次: 48861
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:46 17:36 01:50 直達 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS FRETHUN
15:46
ABBEVILLE
17:05
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
17:21
AMIENS
18:06
車次: 48824
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:46 18:06 02:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS FRETHUN
15:46
ABBEVILLE
17:05
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
18:09
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:46 18:36 02:50 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS FRETHUN
15:46
BOULOGNE VILLE
16:12
車次: 48861
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:46 19:36 03:50 0 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS FRETHUN
15:46
ABBEVILLE
17:05
車次: 48861
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
18:21
AMIENS
19:06
車次: 48826
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
15:46 19:06 03:20 1 1 1 1 0 1 0 0
1 CALAIS VILLE
16:10
BOULOGNE VILLE
16:45
車次: 42931
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:04
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:10 18:36 02:26 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS VILLE
16:12
BOULOGNE VILLE
16:48
車次: 42619
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:12
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:12 18:36 02:24 1 1 1 1 0 1 1 0
1 CALAIS FRETHUN
16:19
BOULOGNE VILLE
16:45
車次: 42931
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:04
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:19 18:36 02:17 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
16:22
BOULOGNE VILLE
16:49
車次: 42639
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
18:13
AMIENS
19:36
車次: 48866
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:22 19:36 03:14 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
16:22
BOULOGNE VILLE
16:49
車次: 42639
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
17:04
AMIENS
18:36
車次: 2032
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
16:22 18:36 02:14 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
17:12
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 42363
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:04
AMIENS
20:36
車次: 2036
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:12 20:36 03:24 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
17:20
BOULOGNE VILLE
17:46
車次: 42363
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:04
AMIENS
20:36
車次: 2036
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:20 20:36 03:16 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
17:31
BOULOGNE VILLE
17:53
車次: 67559
2 BOULOGNE VILLE
19:04
AMIENS
20:36
車次: 2036
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:31 20:36 03:05 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS VILLE
17:38
AMIENS
19:36
車次: 48867
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:38 19:36 01:58 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
17:38
ABBEVILLE
19:04
車次: 48867
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
20:02
AMIENS
20:37
車次: 48830
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:38 20:37 02:59 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
17:46
AMIENS
19:36
車次: 48867
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:46 19:36 01:50 直達 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS FRETHUN
17:46
ABBEVILLE
19:04
車次: 48867
提供單車運輸的設施
2 ABBEVILLE
20:02
AMIENS
20:37
車次: 48830
提供單車運輸的設施
預訂這列火車
17:46 20:37 02:51 1 0 0 0 0 0 1 0
1 CALAIS VILLE
18:07
BOULOGNE VILLE
18:47
車次: 42643
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:04
AMIENS
20:36
車次: 2036
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:07 20:36 02:29 1 0 0 0 1 0 0 1
1 CALAIS FRETHUN
18:17
BOULOGNE VILLE
18:47
車次: 42643
提供單車運輸的設施
2 BOULOGNE VILLE
19:04
AMIENS
20:36
車次: 2036
為殘疾人仕提供的服務 提供單車運輸的設施
預訂這列火車
18:17 20:36 02:19 1 0 0 0 1 0 0 1
 

實用資訊

回顧和評價

總體評價

尚未有關於此產品評價

憑藉<X>,節省金錢,暢遊更多地方 憑藉,節省金錢,暢遊更多地方 想要探索發掘法國精彩一面的話,火車證可能正是您需要的鐵路產品,因為它可以讓您在所選國家內無限次乘搭火車,發掘更多精彩事物! 歐洲鐵路法國火車通行證

訂閱我們的電子通訊

登記